آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار (نوبت اول ) سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشمسازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در نظر دارد تهیه طرح تفصیلی،تامین ، طراحی ، احداث، تجهیز و بهره برداری به روش BOT پروژه پلاژ بانوان واقع در تورگان جزیره قشم را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحت واگذار نماید.
محل پروژه: جزیره قشم ، پلاژ بانوان واقع در تورگان جزیره قشم متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم
موضوع سرمایه گذاری :تهیه طرح تفصیلی،تامین ، طراحی ، احداث، تجهیز و بهره برداری به روش BOT پروژه پلاژ بانوان واقع در تورگان جزیره قشم 
 آورده سازمان منطقه آزاد قشم
-مجوز های فعالیت اقتصادی
-مجوز تاسیس 
-زمین به در محدوده جنوب غربی تورگان با کد تقریبی UTM (26.9189926,56.1886314)
آورده سرمایه گذار:
-انجام مطالعات و تهیه طرح  تفصیلی پلاژ بانوان به همراه فضاهای جانبی مورد نیاز بر اساس جانمایی مصوب
-احداث کامل  و تجهیز پلاژ به همراه فضاهای جانبی و دسترسی ها مطابق طرح مصوب
-بهره برداری از پلاژ و فضاهای جانبی و نگهداری راههای دسترسی جهت سرویس دهی به عموم مردم
-تیم فنی و مهندسی و عملیاتی 
-تأمین مالی پروژه به صورت کامل  
-آموزش
تبصره :لازم به توضیح است تمامی مراحل بابد با اخذ مجوز و تایید از سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم صورت پذیرد.
مدت زمان قبول پیشنهادات:
 از تاریخ درج اولین نوبت این فراخوان به مدت 10 روز ( 12/04/1401 لغایت 21/04/1401  تا پایان ساعت اداری 13:30 ) تمامی سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل خود را از طریق نامه رسمی به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه کمیسیون معاملات این سازمان واقع در مدیریت حقوقی و قراردادها به آدرس جزیره قشم ، اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی و قرارداد ها ، دبیرخانه کمیسیون معاملات ، کد پستی 795161748 و تلفن 35252150-076 و 5252465-076 ارسال نمایند . 
مدارک مورد نیاز :
-سوابق کاری مرتبط در 5 سال گذشته 
-آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده  منتهی به دوره 29/12/1399 (توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران ) 
-درخواست رسمی شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز 
-اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات شرکت ، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا
محل تسلیم پیشنهادها: 
جزیره قشم - اسكله بندر بهمن - ساختمان اداره كل حقوقی - دبیرخانه كمیسیون معاملات  35252150-076 و 5252465-076
-به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-این فراخوان به منزله واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و صرفا جهت شناسایی سرمایه گذار  است فلذا  با توجه به سیاست های سازمان منطقه آزاد  تجاری و صنعتی قشم پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد . 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها