آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فرماندهی مرزبانی استان هرمزگانفرماندهی مرزبانی استان هرمزگان در نظر دارد به منظور احداث طرح مورد نیاز، با مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و با شرایط زیر، نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.
الف) مشخصات طرح:احداث دو باب زاغه مهمات پیش ساخته در شهرستان های میناب و جاسک.
ب) برآورد ریالی طرح: مبلغ برآورد ریالی طرح به میزان 936/099/297/24 ریال می باشد.
ت) محل تامین اعتبار: اعتبارات غیرعمرانی
 ج) ضمانتنامه: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 997/854/214/1 ریال شامل ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب اعلامی در اسناد مناقصه می باشد.
د) شرایط اجرای طرصح: پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع می باشد.
ذ) کسورات : کسورات مطابق ضوابط و ابلاغیه های مورد عمل در طرح های غیرعمرانی ف.ا.ج.ا.ا پرداخت و در پایان با ارایه مفاصا حساب تسویه می گردد.
ر) مدت اعتبار پیشنهادات : 3 ماه می باشد.
ز) شرایط مناقصه گزار: در رد یا قبول تمامی و یا هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد فهرست تجزیه بهاء، ترتیب اثر داده نخواهد  شد.
ف) هزینه درج هر دو نوبت آگهی و ثبت قرارداد و تهیه برآورد به عهده برنده مناقصه می باشد.
 ط)تاریخ واگذاری اسناد مناقصه: از مورخ 20/11/1401 تا مورخ 30/11/1401 می باشد.
ی) آخرین مهلت قبول پیشنهادات:مورخ 10/12/1401 می باشد.
ک) تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: مورخ 11/12/1401 می باشد.
ل) محل گشایش پاکت مناقصه:به آدرس بندرعباس- فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان- سالن جلسات می باشد.
-لذا از تمامی پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در سامانه ساجات WWW.SAJAT.IR و ساجار WWW.SAJAR.IR  قابل رویت بوده و دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه ( دارای ظرفیت مجاز و آزاد برای شرکت در مناقصه متناسب با برآورد کل پروژه ) می باشند و دارای گواهی صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (HSE) دعوت می گردد با به همراه داشتن فتوکپی برابر اصل رتبه بندی شرکت( تاییدیه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )، گواهینامه مودیان مالیاتی( مالیات بر ارزش افزوده)، صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال جاری (برای پروژه ها با برآورد بیش از 10 برابر سقف معاملات عمده دولتی)، یک جلد رزومه کاری پنج سال اخیر شرکت، جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد به منظور ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گزار به آدرس: بندرعباس بلوار امام خمینی جنب بیمارستان 
خاتم الانبیاء شهرک فجر معاونت مهندسی فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان مراجعه نمایند.
تلفن:07621828413-07621828415
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها