بازارماهی فروشان گورزانگ از توابع میناب

 

بازار ماهی فروشان گورزانگ در شهرستان میناب قرار دارد. فاصله این روستا از میناب حدود 10 کیلومتر است . کسب و کار مردم گورزانگ، کشاورزی و ماهی فروشی است.انواع مختلف ماهی آن از کوه مبارک، جاسک، بریزگ، بندرکلاهی و خورهای میناب تامین می شوند. ماهی های این بازار توسط ماهی فروشان دوره گرد نیز با موتور سیکلت در روستاهای اطراف توزیع می شود.