سرای فرش بازار وکیل

 

سرای فرش فروشان بازار وکیل قدیمی ترین بازار فرش فروشی درشیراز است. این بازار که درضلع غربی تا شرقی بازار وکیل ساخته شده به بازار بزازان نیز شهرت دارد. بازار فرش شیراز اینروزها همچنان رونق خود را دارد و مسئله کرونا ظاهرا چندان تاثیری بر فعالیتش نداشته است. این بازار علی رغم قدمتی که دارد ( دوران زندیه) اما سرنوشتی متفاوت از بازار های کهنه دیگر مانند بازر مسگرها داشته و روزبه روز بر محبوبیت و رونقش افزوده شده است. سرای فرش بازار وکیل از دیرباز مرکزفروش انواع فرش و گلیم و گبه درشیراز بوده و علاوه بر حضور فعالان صنعت فرش از نقاط مختلف و شهرهای دیگر ، محل فروش انواع فرش وقالی بافته شده توسط عشایر استان نیز هست .
عکس :/ سید علی هاشمی_ صبح ساحل/