فوران کوه آتشفشان «اتنا» در ایتالیا

 

فوران این کوه موجب شد تا گدازه‌‌های آتشفشانی تا ارتفاع نزدیک به یک هزار متر پرتاپ شوند.

به گزارش صبح ساحل، کوه آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. فوران این کوه موجب شد تا گداز‌های آتشفشانی تا ارتفاع نزدیک به یک هزار متر پرتاپ شوند.

در پی فوران گاز و خاکستر از آتشفشان اتنا، فرودگاه شهر کاتانیا که در نزدیکی این کوه واقع شده است بسته شد. سازمان حوادث غیر مترقبه ایتالیا با بالا بردن سطح هشدار از مردم خواست که به این کوه آتشفشانی نزدیک نشوند. کوه اتنا که در ارتفاع ۳۳۵۰ متری دریا قرار دارد، بزرگترین آتشفشان فعال در اروپا است.