بهار مهارلو در اسفند

 

اواخر بهمن و اوایل اسفند در منطقه مهارلوی استان فارس بهار زودتر از راه می رسد . 20 کیلومتری جنوب شرق شیراز اگرچه که به خاطر دریاچه صورتی و شور مهارلو شهرت یافته اما اینروزها شکوفه های بادام ،دریاچه و شهرت و زیبای اش را از گود زیبایی و محبوبیت خارج کرده و توجه ها را به سمت خود کشانده.
درختان بادام در حاشیه دریاچه مهارلو اواخر زمستان پراز شکوفه می شوند . انگار می خواهند خبر آمدن بهار را زودتر از باقی عناصر طبیعت به گوش همه برسانند.
/عکس: سید علی هاشمی_ صبح ساحل/