نخستین روز ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای شهر در بندرعباس

 

نخستین روز ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای شهر در بندرعباس چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه آغاز و به مدت ۷ روز ادامه دارد.