وقوع پدیده گردو غبار در شیراز

 

شیراز طی هفت روز گذشته برای دومین بار شاهد پدیده گردو غبار است.
از صبح امروز بیست و شش اسفند آسمان شیراز توسط جبهه گردو خاک عربستان ، غبار آلود شده است . این دومین بار طی هفت روز گذشته است که گرد و خاک از مبدا عربستان به سمت جنوب غرب ایران و استان فارس سرازیر می شود.
/عکس: سید علی هاشمی_ صبح ساحل/