زخم کثیف برپیکر "میان جنگل"

 

منطقه حفاظت شده "میان جنگل" در پنجاه کیلومتری شمال غربی شهرستان فسا دراستان فارس واقع شده .
به دلیل طبیعت کوهستانی و نیمه جنگلی و وجود چشمه های متعدد دراین منطقه، میان جنگل درتمام طول سال مقصد مناسبی برای گردشگران و طبیعت گردان است.
اما متاسفانه رعایت نکردن اصول اولیه طبیعت گردی و احترام نگذاشتن به طبیعت از سوی مردمی که میان جنگل را برای تفریح و وقت گذرانی انتخاب کرده اند باعث شده چهره این منطقه روز به روز الوده تر شود .
ریختن زباله های عمدتا پلاستیکی باعث شده درختان ارس، بنه، ارژن، افرا، بادام کوهی، تنگرس، کوما و ابنوس که این منطقه را غنی از پوشش گیاهی کرده اند، حالا روز به روز از تعدادشان کاسته و چهرشان رنجور تر شود.
همچنین روشن کردن آتش بدون رعایت ملزومات کافی در سالهای قبل هم باعث بروز آتشسوزی هایی در این منطقه نیمه جنگلی شده است.