بازدید و سرکشی فرماندار بندرعباس از وضعیت بهداشتی بازار و شهروندان

 


در پی اوج گیری دوباره شیوع بیماری کرونا در هرمزگان فرماندار بندرعباس شب گذشته از وضعیت بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی توسظ بازاریان و شهروندان بازدید کرد