بهره برداری از دوربین های حرارتی سنجش دمای بدن در فرودگاه بندرعباس

 

از دوربین های حرارتی سنجش دمای بدن در فرودگاه بندرعباس با حضور فرماندار بندرعباس بهره برداری شد.
/عکس : سید علی هاشمی _ صبح ساحل/