اخرین وضعیت بنکداران در مرکز بندرعباس

 

سال ها است که بحث جابجایی بنکداران به مجتمع جدید بنکداران بندرعباس مطرح شده اما بنا به دلایلی این جابجایی انجام نگرفته است.
خیابان بهادر جنوبی سالها است که محل کسب و کار بنکداران و شرکت های پخش مواد غذایی است اما با گذشت سالها و زیاد شدن جمعیت و حجم رفت و آمد در مرکز شهر، این خیابان کوچک دیگر طرفیت حجم زیاد رفت و امد و فعالیت هایی مانند بارگیری و تخلیه بار بنکداران و فعالیت های مربوط به انبارداری را ندارد .
/عکس: سید علی هاشمی_ صبح ساحل/