شیراز همچنان شلوغ است

 

علی رغم تمدید محدودیت های اجتماعی در شیراز و سایر شهر های استان فارس از یک هفته پیش به جهت جلو گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و تعطیل شدن دوباره اماکن و خدماتی مانند مترو و اتوبوس در شیراز به نظر می رسد این محدودیت ها مانع از رفت و آمد بیش از حد شهروندان به اماکن شلوغ شهر نشده است . در بعضی از اوقات روز نیز به سبب نبود وسائل حمل و نقل عمومی مثل مترو یا اتوبوس ترافیک به مرکز شهر بازگشته که خود باعث شیوع بیشتر بیماری خواهد شد.
/ عکس: سید علی هاشمی_ صبح ساحلی/