December 16, 2018 - ، ساعت 23:21
 
بزرگنمایی ابرحشرات زمینی فناناپذیر

 در تصاویر تازه ای که توسط یک موسسه علمی آلمان برای کتابخانه تصویری علمی تهیه شده مجموعه ای از ابرحشرات زمینی که تصاویر آنها صدها برابر بزرگ شده با ویژگیهای عجیب آنها چون فناناپذیری به چشم می خورد.