نتایج جست‌و‌جو

  • قطر؛ میانجیگر جدید خاورمیانه
    کشور قطر همواره سعی داشته خود را صلح‌طلب نشان دهد. به طوری که بین کشورهای ایران و آمریکا، ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، ترکیه و عربستان نقش میانجیگری خود را ایفا کرده‌است.