خبرهای آگهی ها

فـراخـوان دعوت به همکاری
یک شرکت خدمات بازرگانی معتبر در حوزه صنعت کشتیرانی در بندر امام خمینی (ره) جهت تکمیل کادر عملیات خود تحت عنوان کارگر (عملیات/ انبار/ خدمات) به صورت تمام وقت با تجربه کاری مرتبط دعوت به همکاری می‌نماید.
اعلام مفقودی پروانه اشتغال بکار شرکت صنعت مشعل جبذر
شرکت صنعت مشعل جبذر
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ستاره برزین جنوب
شرکت ستاره برزین جنوب

بیشتر