خبرهای فرهنگی و هنری

سرنوشت صاحب این عکس مشهور چه شد؟
مونالیزای قرن می‌خندد؛ اما این‌بار دیگر خبری از ترس، غم و وحشت نیست که با لبخندش بیامیزد و قلب میلیون‌ها آدم را به درد بیاورد. مونالیزای قرن حالا امن، رها و آزاد است.
«طنز و رمز»
کتاب «طنز و رمز» گزیده پنج رساله از آثار عبید زاکانی است که به کوشش مهدی نصری دهقان فراهم آمده‌است.
موسی بی‌عصا معجزه می‌کند
«موسی بی‌عصا معجزه می‌کند» عنوان مجموعه شعری حوزه ایثار و شهادت توسط اعظم پشت مشهدی گردآوری شده است.

بیشتر