خبرهای فرهنگی و هنری

بیانیه جمعی از اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان: فرار رو به جلوی رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و چرایی ترس از انتخابات مجدد
حال که دم خروس نمایان شده است، افرادی که به دنبال حکمرانی مطبوعاتی، تهدید اهالی رسانه و بریدن نان دیگران به هر روشی بودند، انگشت اتهام را به سمت دیگران نشانه می‌روند و مظلوم‌نمایی می‌کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: اشتراکات فراوان مذاهب، مجالی برای اختلافات باقی نمی‌گذارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این ‌که آنچه در مناطق پیرامونی که بعضا از نظر مذهبی تمایزهایی دارند مهم است رعایت عدالت خواهد بود، تصریح کرد: شعار دولت مردمی تحقق عدالت است و وقتی از عدالت در حوزه فرهنگی صحبت می‌کنیم به این معنا است که نباید سرانه فرهنگی تهران با سیستان و بلوچستان تفاوت معناداری داشته باشد و عدالت فرهنگی در همه کشور اجرایی می‌شود.
حکم رفع تخریب تالار شهر بندرعباس صادر شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: با همکاری دستگاه قضایی به ویژه دادستان بندرعباس، تفسیر درستی از قانون صورت گرفت و توانستیم حکم رفع تخریب تالار شهر بندرعباس را دریافت کنیم.

بیشتر