خبرهای حوادث

فرمانده سابق انتظامی هرمزگان: اولین پرونده‌ ملی مبارزه با قاچاق از مبادی رسمی در هرمزگان کشف شد
فرمانده سابق انتظامی هرمزگان گفت: اولین پرونده‌های ملی مبارزه با قاچاق از مبادی رسمی در هرمزگان کشف شد.
در روستای تومان راهی سیریک رخ داد مرگ کودک 8 ساله در رودخانه خروشان
رودخانه فصلی در روستای تومان راهی سیریک ، پسر بچه 8 ساله را درون خود کشید و جانش را گرفت
پیدایش مجدد ملخ صحرایی در زمین‌های کشاورزی گراش
پایش و ردیابی مجدد ملخ صحرایی در مزارع شهرستان گراش آغاز شد

بیشتر