خبرهای خواندنی‌ها

تاثیر زردچوبه بر مهار کرونا ثابت شد
استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد؛ در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در این دانشگاه، اثر زردچوبه در پیشگیری از کرونا اثبات شد.
جلوگیری از نشتی ظرف‌شویی
سینک ظرف‌شویی همیشه در معرض دید است اما به دلیل بی‌توجهی در طول روز شاید متوجه نشتی آب و خرابی سینک نشوید.
تمیز کردن کف‌پوش و پارکت
کف‌پوش و پارکت جزئی از زیبایی منزل هستند که به هنگام ورود به چشم می‌آیند. به همین دلیل  برای تمیز نگه‌داشتن و مراقبت صحیح آن باید از شوینده مخصوص پارکت استفاده کنید. چند مورد ساده وجود دارد که می‌تواند عمر پارکت را طولانی کند و همیشه آن را تمیز نگه دارد.

بیشتر