خبرهای یادداشت

نگرانی از پیک زمستانه کرونا
هرمزگان دوباره شلوغ شد. هجوم مسافران که از آخرین روزهای هفته گذشته آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت و به‌طور حتم تا پایان این هفته نیز ادامه خواهد داشت همه مردم و مسئولان استان هرمزگان را نگران کرد. در شرایطی که استان هرمزگان در وضعیت آبی شیوع کرونا قرار دارد. گزارش‌های جدید نشان‌دهنده کاهش استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری و پروتکل‌های بهداشتی در این استان است.
لزوم توجه بیشتر به روابط با همسایگان
با آغاز به کار دولت اول حسن روحانی و با شعارهایی که نشان از مهم بودن دیپلماسی و تنش زدایی دارد توقع از آن می رفت که دولت به سمت نزدیکی هرچه بیشتر روابط با کلیه همسایگان پیش برود، اما به جز کشور عراق، آن هم بیشتر به لحاظ اهمیت بالای آن در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی و فارغ از سیاست های اعلامی دولت ها، متاسفانه آنچنان که باید به روابط با این کشورها توجه نشد.

بیشتر