خبرهای یادداشت

چهره پیدا و پنهان شهر ما
از باران گفتن و مسائل و مشکلات مختلف آن بسیار تکراری شده است. اینکه اگر باران ببارد چه می‌شود، باران ببارد، برق قطع می‌شود، باران ببارد، آب قطع می‌شود، باران ببارد، تلفن دچار اختلال می‌شود. باران ببارد، شهر شاهد آب‌گرفتگی معابر می‌شود. باران ببارد سقف خانه‌های قدیمی فرومی‌ریزد، باران ببارد چنان می‌شود و چنان نمی‌شود و خیلی از گرفتاری‌ها دیگر که متوجه مردم شهرها و روستاها می‌شود.
به مناسبت 20 دی سالروزشهادت امیرکبیر «امیر بی‌گزند» تاریخ ایران
تاریخ هر کشور، مردان بزرگی وجود دارند که تاریخ‌سازند و همیشه در اذهان مردم ماندگار.
در انتقامشان قیام می کنیم / یادداشت مهراب رشیدی قائم مقام مدیر مسئول صبح ساحل
هزاران بار خداوند را شاکریم که دشمنان ما را از احمق ترین افراد قر ار داد.بار دیگر تروریست های آمریکایی حماقت خود را نشان دادند..

بیشتر