خبرهای سیاسی

فوری صحبت های رییس جمهور در استان هرمزگان
امروز روز آزمایش برای مردم و دولت است .
رئیس سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور : 150 میلیون دلار بودجه منابع طبیعی 98
150 میلیون دلار بودجه جهت اجرای پروژه های منابع طبیعی در سال 98 اعطا می شود/ بعضی از جاها راه را اشتباهی رفته ایم ، باید از تجربیات گذشته درس گرفت و شیوه‌های درست را اجرایی کرد.

بیشتر