خبرهای سیاسی

ناگفته‌های مدیرکل از وضعیت محیط زیست هرمزگان؛ اعتراض اهالی سوزا به فعالیت کارخانه‌های پودر ماهی
"کارخانه های پودرماهی در شهر سوزا دارای دستگاه‌های بوسوز و بوگیر هستند ولی باز ساکنان آن منطقه علی‌رغم رعایت مسائل زیست محیطی این کارخانه ها ،از بوی نامطبوع آنجا شاکی هستند ".
نماینده مردم هرمزگان در مجلس: ما قدر جوانی خود را خوب ندانستیم
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما قدر جوانی خود را خوب ندانستیم و از جوانان می‌خواهم قدر جوانی خود را بدانند چراکه جوان آن‌قدر توانمند است که هیچ‌چیزی نمی‌تواند در مقابلش بایستد.

بیشتر