خبرهای سیاسی

طی احکامی از سوی خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان؛ نماینده حقوقی خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان منصوب شد
طی احکامی از سوی خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان، کمیته حقوقی خانه مطبوعات استان «رسما» فعالیت خود را آغاز کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان تشریح کرد: گام های دادگستری هرمزگان برای ارتقای امنیت مناطق حاشیه‌ای شهر بندرعباس
علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مهمترین اقدامات دستگاه قضایی این استان را به منظور مقابله با حاشیه نشینی و آسیب‌های ناشی از آن را تشریح کرد.
در راستای افزایش رفاه حال مراجعان صورت گرفت؛ امکان انجام امور مرتبط به صدور گواهی مبدا در شیفت کاری عصر
در راستای رفاه حال فعالان اقتصادی در بخش صدور گواهی مبدا، این واحد تا بعد از ظهر به کار خود در اتاق ادامه می دهد.

بیشتر