خبرهای علم و فناوری

آغاز عملیات اجرایی ساخت برج فناوری علوم دریایی قشم
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پیش از ظهر امروز با هدف بازدید از چند شرکت دانش بنیان و فناوری و حضور در عملیات اجرایی ساخت برج فناوری علوم دریایی قشم، وارد این جزیره شد.
آیا لایک های اینستاگرام حذف می شود؟
اینستاگرام اخیرا قابلیت حذف تعداد لایک‌های پست‌ها را وارد فاز آزمایشی کرده و در صورت گرفتن بازخوردهای مثبت، احتمالا در آینده آن را در تمامی پلتفرم اعمال می‌کند.

بیشتر