خبرهای علم و فناوری

مطالعات علمی در مکران ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری را افزایش می‌ دهد
استاندار هرمزگان گفت: انجام مطالعات علمی در سواحل مکران ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
تجهیزات دریایی و شناورهای سبک «ایران‌ساخت» شد
یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید تجهیزات دریایی و شناورهای سبک فعالیت می‌کند. فعالان فناور این شرکت دانش‌بنیان توانستند برخی نیازهای داخلی این حوزه را بومی‌سازی کنند.
توسعه هرمزگان با کلید شرکت های دانش بنیان
در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمنان، به نظر می رسد که باید هر روز نقش درآمدهای نفتی کمرنگ‌تر از روز قبل شود و به جای آن توسعه هر چه بیشتر شرکت‌های دانش بنیان به منظور توسعه اقتصادی در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد.

بیشتر