خبرهای استخدامی ها

استخدام کارمند دفتر منطقه ای در عمان از هرمزگان جهت کار در مسقط (عمان)
عمان از هرمزگان جهت کار در مسقط (عمان)
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه ایران تایپیست در هرمزگان
مجموعه ایران تایپیست در هرمزگان
استخدام کارشناس توسعه (ملک یاب) در دیلی مارکت در بندرعباس
دیلی مارکت در بندرعباس

بیشتر