خبرهای قیمت مسکن

آمارهای متناقض دو نهاد دولتی از فروش و قیمت مسکن
به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای ارائه شده از سوی دو نهاد دولتی یعنی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد آمارهای اعلام شده این دو نهاد در هیچ کدام از دو شاخص تعداد معاملات و قیمت مسکن شهر تهران با یکدیگر مطابقت ندارد.
صبح ساحل بررسی کرد: روند تغییرات نرخ اجاره در هرمزگان براساس آخرین داده‌های مرکز آمار
درتابستان 98،متوسط مبلغ اجاره ی ماهانه به علاوه ی سه درصد وديعه ی پرداختی برا ی اجاره ی يك مترمربع زيربناي مسكونی از طريق بنگاههاي معامالت ملكی در سطح كل كشور 135011 ريال با ميانگين مساحت 99 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است، كه نسبت به فصل  قبل7/6 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9/24درصد افزايش داشته است.
قیمت اجاره یک‌ماهه مسکن
حداقل، حدا کثر و متوسط قیمت اجاره یکماهه به علاوه 3 %ودیعه یک متر مربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل، متوسط مساحت و متوسط عمر بناهای معامله شده،استان هرمزگان : تابستان 1398

بیشتر