خبرهای حوزه خلیج فارس

فوری صحبت های رییس جمهور در استان هرمزگان
امروز روز آزمایش برای مردم و دولت است .
بر اساس گزارش صدای رسانه ای دفتر دبی امارات در فضا
دو فضانورد اماراتی به زودی به یک ماموریت فضایی میروند.
سفر هوایی دریچه ای تازه برای سفر امن به عمان
این در حالی اتفاق افتاد که چندی پیش سفارت ایران در مسقط تاکید کرده بود که اقامت در کشور عمان تابع قواعد و رعایت نکات امنیتی زیادی است ...

بیشتر