خبرهای حوزه خلیج فارس

استقرار روسیه در خلیج فارس به طمع چابهار؟
برخی رسانه ها مدعی شده اند که روسیه به بندر چابهار چشم دوخته است.
سرمایه گذاری در امارات همچنان جذاب است
خلیج تایمز به نقل از بخش تجاری دوبی، رشد سرمایه گذاری در امارات را مثبت ارزیابی کرده است . این در حالی اتفاق افتاده است که در ماه های گذشته منطقه دچار نوسانات بسیاری بوده است و هم زمان با آن رشد اقتصادی در جهان رشد چشمگیری نداشته است.
بارگیری چهارمین محموله کلینکر قشم برای صادرات به امارات
مدیر کل گمرک، ترانزیت و ارزش افزوده سازمان منطقه آزاد قشم از بارگیری چهارمین محموله کلینکر قشم برای صادرات خبر داد.

بیشتر