در کمیته صید شیلات هرمزگان مطرح شد:

جایگاه مطلوب صید و صیادی استان هرمزگان در کشورکمیته صید شیلات هرمزگان به عنوان مهمترین کمیته صید در حوزه صید و صیادی، در راستای مرتفع سازی مسائل و مشکلات استان برگزار شد.

مدیرکل شیلات هرمزگان در این نشست  با اشاره به ظرفیت های صید و صیادی و همچنین موفقیت های ناشی از صید و صیادی در استان هرمزگان گفت: خوشبختانه ناوگان صیادی استان هرمزگان دست آوردهای کم نظیری در حوزه های اقتصادی، ارزآوری،تولید ، اشتغال ،امنیت و جلوه هایی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی داشته است.

در ادامه معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان رفع مشکلات پیش روی جامعه بزرگ و زحمت کش صیادی  را مورد تاکید قرار داد و افزود: صید و صیادی پایدار، حفظ ذخایر،عدم استفاده از ادوات صید مخرب و ... از مهمترین مسائل صید و صیادی است.

محمد جوانمرد با بیان اینکه صید و صیادی استان هرمزگان در جایگاه مطلوبی در کشور قرار دارد گفت: برخورداری از 30درصد بنادر کشور،چهار هزار و 500 فروند شناور صیادی ،بیش از 31هزار نفر صیاد و بالغ بر 276هزار تن صید در سال گذشته موهبتی است از سوی خداوند برای استان هرمزگان که تداوم این مهم نیازمند حمایت همه جانبه مردم و مسئولین است.وی با بیان اینکه به جرات می توان گفت  حدود 30هزار خانوار در استان هرمزگان از طریق صید و صیادی و به صورت مستقیم در حال امرار معاش هستند گفت: این مهم بیانگر اهمیت صید و صیادی برای استان است.

جوانمرد مشارکت جامه صیادی در حمایت از یگان حفاظت منابع آبزیان و همنچنین همراهی و حمایت صنایع ساحلی در  بازسازی ذخایر آبزیان را از راهکارهای مفید در حفظ ذخایر و صید پایدار خواند.

سخت و زیان آور محسوب شدن حرفه صیادی،افزایش قدرت موتور شناورهای صیادی در راستای امنیت بیشتر صیادی و ارتقای کیفیت محصولات،ممنوعیت ادوات صید مخرب،تخصیص وام های کم بهره، برخورد با شناورهای بی هویت،تکمیل بنادر صیادی نیمه تمام،تخصیص اعتبار جهت بهسازی مراکز تخلیه صید و ایجاد مراکز تخلیه صید جدید،ایجاد زیستگاهای مصنوعی و ... از جمله مهمترین مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان جامعه صیادی در این کمیته بود.همچنین نمایندگان جامعه صیادی استان خواهان ممانعت از ورود شناورهای صیادی استان های مجاور به استان،برخورد با تورهای منوفلامنت و ادوات صید مخرب، به ویژه برخورد با صید غیر مجاز پره (درسواحل،نوزادگاه ها و خوریات)و پرساین (آبزیان مولد،سطح زی و کف زی درشت)، توسط شناورهای بی هویت و غیر مجاز شدند.

آخرین خبرها