میزان بارندگی در استان هرمزگان

خورگو رکورد زد


نویسنده: سامیه طهورنیان

میزان بارندگی در استان هرمزگان تا ساعت ۱۲:۳۰ روز سه شنبه ۲۳ بهمن بر حسب میلیمتر

 

 

میناب ۷۶/۷

حاجی آباد ۵۹/۱

بستک ۵۷/۳

رودان ۵۰/۱

پارسیان ۴۸/۶

خمیر ۳۷

لاوان ۳۶/۵

بندرعباس ۳۳/۹

قشم دریایی ۲۸/۳

کیش ۲۴/۱

قشم فرودگاهی ۲۰/۶

بندر لنگه ۱۱/۷

سردشت بشاگرد ۲

جاسک ۱/۲

سیری ۰/۸

ابوموسی ۰/۸

بر اساس آمار غیر رسمی خورگو طی یک روز گذشته(۲۳بهمن) با 125 میلیمتر رکوردار بارندگی در استان هرمزگان براساس ایستگاه باران سنجی بوده است

 

البته باتوجه به اینکه برخی نقاط استان ایستگاه باران سنجی ندارند امکان دارد در مناطقی بیش از این امار باشد.

 

دهستان خورگو از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس است و در ۶۵ کیلومتری شهر بندرعباس واقع شده است.