و در ادامه حاشیه های نا تمام اتاق بندرعباس:

درب اتاق گِل گرفته شددر حالیکه امروز انتخابات اتاق بازرگانی سراسر کشور برگزار میشود جنجالهای اتاق بندرعباس دست بردار نیست و انتخابات این اتاق بدلیل رد صلاحیت دقیقه نودی افراد تایید صلاحیت شده به تعویق افتاد.

 این انتخابات در حالی لغو شده است که سید جواد زمانی معاون امور استان های اتاق ایران نیز در بندرعباس حضور یافته است. حال باید دید پایان جنجالها چه زمانی خواهد بود.

 چه منافع ودستهایی پشت پرده قرار دارد که خیال دست برداشتن از اتاق بندرعباس را  ندارد؟

انتخابات اتاق‌بازرگانی بندرعباس با حواشی و تنش‌هایی روبرو شده که روند برگزاری آن را متوقف کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، انتخابات اتاق‌بازرگانی بندرعباس با حواشی و تنش‌هایی روبرو شده که روند برگزاری آن را متوقف کرده و غیررسمی گفته می‌شود این انتخابات لغو شده است.

 

بر اثر شدت تنش‌ها در ورودی محل رای‌گیری بسته شده و برخی از اعضای معترض در ورودی اتاق را گل گرفته‌اند.