پست بانک 338 میلیارد زیان دادبررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد پست‌بانک ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به‌طوریکه در حال حاضر زیان انباشته این بانک به ۳۳۸ میلیارد تومان رسیده است.

زیان انباشته ۳۳۸ میلیاردی پست‌بانک از این منظر دارای اهمیت است  که سرمایه این بانک ۳۲۳ میلیارد تومان است.

 همچنین در سال جاری بدهی این بانک حدود دو میلیارد تومان بر دارایی بانک پیشی گرفته است، به طوریکه در ۹ماهه سال جاری بدهی این بانک۱۲هزار و ۲۶۲ میلیارد و دارایی بانک ۱۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان است.

 پست بانک ایران بانک دولتی ایرانی است، که در زمینه ارائه خدمات مالی و بانکداری به مناطق روستایی فعالیت می‌کند این بانک با داشتن ده‌هزار دفتر خدمات ارتباطی روستایی، گسترده‌ترین بانک کشور از نظر دسترسی در نقاط دوردست ایران به‌شمار می‌آید.

 پست بانک ایران از دی‌ماه سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرد و هم‌اکنون نیز به کار خود ادامه می‌دهد.

ماهیت فعالیت‌های پست بانک بیشتر بانکداری خرد، بر بستر الکترونیک و خدمات بانکی یکپارچه می‌باشد.