نفیسه شیبانی اولین بانوی سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان


نویسنده: محمود رئیسی


سرپرست معاونت توسعه و پشتیبانی اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان منصوب شد.


با حکم مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نفیسه شیبانی اولین بانو درسمت سرپرست معاونت توسعه و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان شد.


طی حکمی از سوی محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، نفیسه شیبانی به عنوان اولین بانو به سمت سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی این اداره کل معرفی و از زحمات ایرج‌رستمی تقدیر شد.


آئین تودیع و معارفه سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی و سرپرست امور مالی اداره کل با حضور امیاری مدیر کل ورزش و جوانان و مسئولان واحدهای ستادی اداره کل  در حالی انجام شد که ایرج رستمی پس از حدود 5 سال از این سمت جابجاشد.

دراین مراسم از زحمات و تلاش های ایرج رستمی در مدت تصدی مسئولیت معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل تقدیر و تشکر به عمل آمد و نفیسه شیبانی به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع اداره کل و مسعود ذاکرعلی به عنوان سرپرست امور مالی منصوب شد.