استعدادهای برتر فوتبال ساحلی هرمزگان عازم کرج وساری شدندبه گزارش صبح ساحل ریئس کمیته فوتسال وفوتبال ساحلی هرمزگان پنجشنبه درحاشیه اعزام تیم های فوتبال ساحلی زیر 12 و 15 سال گفت : به منظور شرکت تیم های فوتبال ساحلی زیر 12 و 15 سال جهت شرکت دردومین المپیاد استعدادهای برترکشور پس از انتخاب  وتست گیری 12 نفر برای تیم منتخب فوتبال ساحلی نونهالان ونوجوانان استان انتخاب شدند.
حمید رضایی افزود : تیم های منتخب فوتبال ساحلی بابدرقه مسئولان هیات وکمیته فوتسال وفوتبال ساحلی وخانواده های بازیکنان درسالن راه آهن بندرعباس عازم کرج وساری شدند.

آخرین خبرها