کنسرسیوم صادراتی فرآورده‌های شیلاتی در هرمزگان شکل گرفتمدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان گفت: کنسرسیوم صادراتی فرآورده های شیلاتی در مرداد ماه شکل گرفت و برنامه ریزی خوبی جهت افزایش صادرات این حوزه در نظر گرفته شده است.

به گزارش صبح ساحل سید‌امیر امیرزاد اظهار داشت: به دنبال توسعه متوازن زیر ساخت های صنعتی در سراسر استان هرمزگان هستیم و با این رویکرد موفق شدیم در همه شهرستان ها حداقل یک شهرک ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه شهرک های صنعتی غیر فعال در استان وجود ندارد، افزود: عمده مشکلات شهرک های صنعتی، مالی، مدیریتی و بازار است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان گفت: شهرک های صنعتی هرمزگان، از سال 70 تاسیس شده است که بیشترین قراردادهای منعقد شده توسط این شهرک ها در سال 96 و 97 بوده است.

آخرین خبرها