صبح ساحل در پی پیشنهاد شهرداری بندرعباس بررسی کرد :

بندرعباس در رویای شهر خلاق


نویسنده: سامیه طهورنیان

چندی پیش مسئولین شهر بندرعباس از تلاش برای ثبت بندرعباس به‌عنوان شهر خلاق در زمینه فرهنگ و هنرهای بومی در یونسکو سخن به میان آوردند.

 
 با استانداردهای حال امروز بندرعباس و تعریف شهر خلاق در کمسیون ملی یونسکو تا چه میزان این رؤیا برای مردم و یا مسئولین به واقعیت نزدیک است. این سخن در حالی بیان می‌شود که در لیست شهرهای خلاق، شهرهایی چون برلین و منچستر و بارسلونا و رم و حتی شهر رشت به چشم می‌خورد.امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که توجه کشورهای بزرگ جهان که کلان‌شهرهای بسیاری را مدیریت می‌کنند به خود معطوف کرده است داشتن یک شهر خلاق است، شهری که یک مکان شکوفایی فرهنگ و هنر و نوآوری با به‌کارگیری نیروی انسانی خلاق است و این نیروی انسانی خود نیز دارای یک زندگی باکیفیت است و سرمایه اجتماعی برای کل کشور محسوب می‌شود.


سال گذشته در نشستی که با محوریت شهرهای خلاق در کمسیون ملی یونسکو در ایران صورت گرفت، ضرورت ایجاد شهر خلاق در ایران برای توسعه پایدار شهری مطرح شد. از آن روز تاکنون شهرداری‌های بسیاری در ایران درصدد ثبت شهرشان به‌عنوان یک شهر خلاق و پیشرو در جهان برآمدند.ازجمله شهر بندرعباس.

سؤال‌هایی که در این راستا ذهن کارشناسان،  مسئولین و مردم را به خود مشغول کرد این بود که آیا بندرعباس بسترهای لازم برای تحقق هدف را دارد؟ آیا شهروندان خلاق، رهبران و یا تعامل گران اصلی بندرعباس هستند؟شهر چیزی نیست جز یک فضای درهم تنیده و متناقض از روابط فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و شهر خلاق شهری ست که ابتدا فرهنگ و هنر و دانش در بافتش رفته باشد و سپس یک طبقه ی خلاق در آن رهبر و پیشرو باشد.

ابتدا بر آن شدیم که شاخص‌های جهانی در شهرهای خلاق را بررسی و تجزیه‌وتحلیل کنیم. چهار محور اصلی برای رسیدن به شاخص‌های شهر خلاق عبارت‌اند از:
1. انعطاف‌پذیری که همان داشتن نگاه متفاوت به محیط شهری ست.2. خطرپذیری یعنی همان پذیرفتن ریسک برای کارهای نوآورانه.
3. ابتکار یعنی استفاده از راه‌های نوین و ابتکاری برای پیشرفت شهر 4. رهبری که همان داشتن گروه مدیریت شهری خلاق با رهبری مؤثر برای شهر است.
یونسکو، شبکه شهرهای خلاق را در اکتبر 2004 میلادی در صد و هفتادمین مجمع عمومی فعال کرد که هدف آن کمک به بازاریابی پتانسیل اقتصادی، اجتماعی و صنایع فرهنگی است که به‌وسیله هنرمندان محلی برپا می‌شد تا بتوانند یونسکو را برای رسیدن به تنوع فرهنگی موفق کنند. این شبکه شهری متشکل از چندین زمینه بوده که با توجه با ظرفیتی که به صنعت خلاقانه اختصاص می‌دهد، اولویت خود را انتخاب می‌کند.

برای ثبت شدن یک شهر به‌عنوان شهر خلاق ابتدا مسئولین مربوطه باید شهرستان را دریکی از زمینه‌های صنایع‌دستی، هنر فولکلور، هنرهای رسانه‌ای، طراحی، فیلم، خوراک‌شناسی (تغذیه)، ادبیات و  موسیقی ثبت کنند که هر شهر فقط در یک زمینه می‌تواند خلاق باشد و سپس بایستی شرح ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، مردمی، جغرافیایی شهر، شیوه اداره، زیرساخت‌ها و امکانات فرهنگی، روابط بین‌المللی و ... شهرداری آن شهر نیز ثبت شود. چندی پیش مسئولین شهر بندرعباس از تلاش برای ثبت بندرعباس به‌عنوان شهر خلاق در زمینه فرهنگ و هنرهای بومی در یونسکو سخن به میان آوردند.با استانداردهای حال امروز بندرعباس و تعریف شهر خلاق در کمسیون ملی یونسکو تا چه میزان این رؤیا برای مردم و یا مسئولین به واقعیت نزدیک است. این سخن در حالی بیان می‌شود که در لیست شهرهای خلاق، شهرهایی چون برلین و منچستر و بارسلونا و رم و حتی شهر رشت به چشم می‌خورد.

امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که توجه کشورهای بزرگ جهان که کلان‌شهرهای بسیاری را مدیریت می‌کنند به خود معطوف کرده است داشتن یک شهر خلاق است، شهری که یک مکان شکوفایی فرهنگ و هنر و نوآوری با به‌کارگیری نیروی انسانی خلاق است و این نیروی انسانی خود نیز دارای یک زندگی باکیفیت است و سرمایه اجتماعی برای کل کشور محسوب می‌شود.

سال گذشته در نشستی که با محوریت شهرهای خلاق در کمسیون ملی یونسکو در ایران صورت گرفت، ضرورت ایجاد شهر خلاق در ایران برای توسعه پایدار شهری مطرح شد. از آن روز تاکنون شهرداری‌های بسیاری در ایران درصدد ثبت شهرشان به‌عنوان یک شهر خلاق و پیشرو در جهان برآمدند. ازجمله شهر بندرعباس.

سؤال‌هایی که در این راستا ذهن کارشناسان،  مسئولین و مردم را به خود مشغول کرد این بود که آیا بندرعباس بسترهای لازم برای تحقق این هدف را دارد؟ آیا شهروندان خلاق، رهبران و یا تعامل گران اصلی بندرعباس هستند؟ در استاندارد جهانی برای سنجش دقیق یک شهر خلاق شاخص‌های بسیاری وجود دارند. برای مثال در سال 94 رشت و ۴۶ شهر دیگر از ۳۳ کشور جهان به شبکه شهرهای خلاق جهان پیوسته‌اند.

رشت یکی از ده شهر دنیا بود با ثبت 230 غذای محلی درزمینهٔ خوراک‌شناسی شهر خلاق ثبت شد و اصفهان نیز درزمینهٔ صنایع‌دستی به ثبت رسید. شهر بارسلونا با گرفتن نمره قبولی در اکثر زمینه‌ها ولی درزمینهٔ طراحی خاص و زیبای شهری به‌عنوان شهر خلاق درزمینهٔ هنر و ادبیات در سال 2018 ثبت رسید. شهر رم ایتالیا با نمره قبولی در بسیاری از شاخص‌ها، درزمینهٔ فیلم و هنر به شبکه شهرهای خلاق پیوست.

شاخص‌هایی چون حمل‌ونقل، فرم شهری، سطح آموزش، فرهنگ فراغت و توریسم پروری، کارآفرینی، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، مهارت‌های هنری (ازلحاظ توسعه فرهنگی و استفاده از صنایع خلاق). تغذیه مردم شهر، فضاهای شهری، حفاظت از محیط‌های مصنوعی و طبیعی نیز در کنار زمینه‌های اصلی برای شهر و شهرداری‌ها نیز بررسی می‌شود.


این تنها بخشی از فرآیند شهر خلاق شدن است، مسئله مهم‌تر تداوم و ماندگاری در لیست یونسکو است. برای مثال مدیر کمیته علمی ثبت شهر خلاق رشت سال گذشته اعلام کرد : شهر رشت از سال ۲۰۱۵ در یونسکو ثبت‌شده و در دو سال گذشته اقدام خاصی در این حوزه انجام نداده و چنانچه طی این مدت نتواند اقدام مؤثری در این حوزه ارائه کند از صحنه یونسکو حذف خواهد شد.با توجه به این دسته‌بندی و معیارها برای داشتن شهر خلاق، بندرعباس می‌تواند شهر خلاق باشد؟ شهردار بندرعباس عنوان کرده است که بندرعباس به‌عنوان شهر خلاق درزمینه ی  فرهنگ و هنرهای بومی و محلی به یونسکو معرفی‌شده و امیدوارند که این شهر به‌عنوان شهر خلاق در این زمینه ثبت شود.

 سینما و تئاتر در کشاکش بی فضایی

به نقل از روزنامه صبح ساحل، هرمزگان درزمینهٔ سینما، یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران است و در ابعاد جهانی نیز حرفی برای گفتن ندارد. هرمزگان به 5000 صندلی سینما نیاز دارد که تنها 450 صندلی فعال دارد که آن‌هم در بندرعباس متمرکز است. تعداد کم صندلی از نگاه کارشناسان به دو دلیل است یا عدم تمایل مردم به هنر سینما یا عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه. درزمینهٔ تئاتر نیز سالن درخور شهر وجود ندارد و برای رسیدن به یک استاندارد موردقبول در حد رقبایی چون رم ایتالیا یا ساسایاما ژاپن، بایستی سرمایه‌گذاری هنگفتی در این زمینه انجام پذیرد.

 فستیوال سوءتغذیه
درزمینه ی در تغذیه، اگر بندرعباس بخواهد درزمینهٔ فرهنگی تغذیه و غذای محلی وارد شود، قطعاً از رقبایی چون پوکت تایلند، مکزیکوسیتی در مکزیک و حتی شهر رشت شکست خواهد خورد. شهر رشت با ثبت 230 غذای محلی و طبخ سنتی با استفاده از شیوه ساده تولید تا مصرف محصولات کشاورزی در شهرش، توانست به چنین جایگاهی دست یابد. جایگاهی که این روزها به دلیل عملکرد ضعیف مسئولین شهر رشت در خط قرمز یونسکو قرار دارد.


اما اگر دقیق‌تر موشکافی کنیم خواهیم دید شهر بندرعباس به یک پایگاه غذاهای ناسالم در کشور تبدیل شده است. به نقل از کارگروه سلامت هرمزگان، هرمزگانی‌ها رکورددار مصرف فست و فود و شکر در کشور هستند که عمده این‌ها توسط مردم  بندرعباس مصرف می‌گردد؛ اما دسته دیگری از بندرعباسی ها نیز دچار سوءتغذیه شدید هستند که به غذای سالم و بهداشتی دسترسی ندارند.

همچنین مردم شهر بندرعباس به فستیوال‌های غذایی خاصی دسترسی ندارند و عمدتاً تمایل مردم به غذاهای خیابانی یا فست فود ها است  خبری از جشنواره های بین المللی غذایی هم در بندرعباس نیست. همین موارد به‌تنهایی می‌تواند بندرعباس را از لیست شهر خلاق در زمینه غذا و تغذیه حذف نماید. برای شهر خلاق شدن درزمینه ی  غذا و فرهنگ محلی غذا، بایستی شهر به‌طور حرفه‌ای سالانه بیش از 3  فستیوال غذا  جهانی برگزار کند، پژوهشکده مرتبط تأسیس کند و مادام با نهادهای فرهنگی، هنری و غذایی بین‌المللی در ارتباط باشد.


 درزمینه ی  هنرهای رسانه‌ای که با صنایع خلاق و فناوری‌های روز گره‌خورده است، شهر بندرعباس هنوز در ابتدای راه است؛ زیرا برای یک شهر خلاق بودن باید درزمینهٔ تکنولوژی‌های روز بسیار فعال بود. از انواع اپلیکیشن های خدماتی گرفته تا استفاده از انواع ابزار فناوری در خدمات شهری و فرهنگی و آموزشی.

این در حالی ست که حتی سامانه خرید بلیت اتوبوس شهری یا یک تاکسی‌متر ساده در این شهر فعال نیست. در بیست شهری که عمدتاً اروپایی هستند و در لیست شهر خلاق قرار دارند عواملی چون تعداد اختراعات به ازای هر یک‌میلیون نفر و تعداد مخترعان و محققان فعال و میزان استفاده از فنّاوری در آموزش‌وپرورش لحاظ می‌شود و یکی از شاخص‌های بسیار مهم است.

به نقل از سایت رسمی یونسکو، سال گذشته شهر گوادالاجارا از مکزیک توانست به‌عنوان شهر خلاق درزمینهٔ هنرهای رسانه‌ای به شبکه شهرهای خلاق بپیوندد، شهردار این شهر دست‌به‌کار خلاقانه ای زد، تمامی آثار و نمادهای فرهنگی شهرشان را در یک جشنواره‌ای بسیار باشکوه بر روی ساختمان‌های این شهر، از طریق یک سیستم پیشرفته چندرسانه‌ای به نمایش گذاشتند. شهرداری این شهر هزینه هنگفت این مراسم را از مالیات فرهنگی که سالیانه برای توسعه فرهنگی شهرشان دریافت می‌کنند هزینه کرده بود.

اما نکته جالب این است که از طریق چندین جشنواره‌ نمایش ویدئوی بر روی ساختمان‌ها، توانستند 1200 شرکت ثبت کنند و برای 24000 نفر را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کنند. این اشتغال‌زایی فرهنگی بسیار خلاق، موردتوجه یونسکو قرار گرفت.


البته این مسئله بسیار برای یونسکو حائز اهمیت است که شهر خلاق تمامی استانداردهای شهری را داشته باشد و هیچ‌کدام از زمینه‌هایی که شهرها فعالیت می‌کنند به محیط شهری و یا دیگر ابعاد شهر آسیب وارد نکند.برای مثال بندرعباس برای توسعه بخش پارک‌ها و فضای سبز و یا زیباسازی شهر، از آب شرب شهری استفاده می‌کند و قطعاً در بررسی‌های یونسکو این مسئله دور از چشم نخواهد ماند.

فرهنگ فراغت و توریسم پروری یکی دیگر از شاخص‌های ویژه در شهر خلاق است. یکی از مسائل بسیار مهم برای ثبت شدن به‌عنوان شهر خلاق نیز بعد اقتصادی این مسئله است. شهرهای خلاق در صورت ثبت شدن در لیست یونسکو دارای یک امتیاز اقتصادی درزمینهٔ توریستی می‌شوند که هر چهار سال یک‌بار بایستی فهرستی از عملکرد خود و تأثیرگذاری‌شان بر روی اقتصاد و فرهنگ و محیط و مردم به یونسکو ارائه کنند. همچنین تعاملات مکتوب و مستمر باید با یونسکو صورت گیرد تا شهر ثبت‌شده از شبکه شهرهای خلاق خارج نگردد.


از طراحی‌های زها حدید تا المان‌ شکسته کلاه قرمزی

در زمینه ی  طراحی شهری که یکی از زمینه‌های مطرح در ثبت شهرهای خلاق است، بندرعباس در استاندارد جهانی رقبای سختی دارد. به نقل از یونسکو، شهر بجینگ در کشور چین با ساخت 119 کالج تخصصی و گردآوری 3000 دانش جو هنرمند و معمار توانست تحول عظیمی در طراحی شهری‌شان به وجود آورند؛ که باعث درآمدزایی برای 250 هزار نفر در شهر بجینگ شده است. همچنین بجینگ با برگزاری هفته مختلف  طراحی‌های بین‌المللی، جایزه طراحی ستاره‌سرخ چین، هفته مد، جشنواره بین‌المللی فیلم بجینگ، نمایشگاه بین‌المللی صنایع فرهنگی و خلاق و نمایشگاه علوم و فناوری بجینگ توانسته به شبکه‌های شهر خلاق بپیوندد و الگویی برای بسیاری از شهرهای دنیا شد. در طراحی‌ها و ساختمان‌های خاص شهر بجینگ از معمار معروف زها حدید استفاده‌شده است. معماران فرانسوی نیز به شهرداری بجینگ در فضاسازی شهر برای پرورش فرهنگ فراغت و نشاط شهری بسیار کمک کرده‌اند.

  تصویری از شهر بجینگ در کشور چین


اما در بندرعباس؛ تاریکی پارک‌ها، فرسودگی وسایل بازی و نداشتن فضای سبز، وضعیت بهداشتی، پاتوق‌های قلیان، نبود شهربازی مناسب همه و همه از مشکلات بزرگ این شهر برای ایجاد یک فرهنگ فراغت مناسب است. نبود مکان تفریحی استاندارد در شهرک‌های اطراف بندرعباس نیز مشکل پیش از پیش بغرنج است. شهرک‌هایی چون پیامبر اعظم خود کوهی از مشکلات حل‌نشده دارند و هنوز در خصوص ایجاد فضاهای سالم تفریحی در این نواحی تصمیم یا اقدام جدی صورت نگرفته است.

مشکلاتی چون نبود فضای شهری مناسب و جذاب، بی‌هویتی بافت‌های در حال شکل‌گیری، عدم انسجام و بی‌هویتی نماهای شهری، گسترش بی‌رویه شهرها در عین برجا ماندن بافت‌های فرسوده، نارضایتی ساکنان از روند توسعه شهری، بی‌توجهی شهروندان سواره و پیاده به حقوق یکدیگر، بی‌توجهی به ارزش‌های معماری و شهرسازی کهن؛ دچار شدن شهرداری به اقدامات غیر فنی به علت عدم وجود منابع پایدار درآمدی، بی‌توجهی به نیازهای کودکان، سالخوردگان و معلولین در شهرها و ... که سیاهه‌ای بسیار طولانی خواهد بود به این فهرست می‌توان برخی مشکلات دیگر را نیز همچون بی وجهی به ارزش‌های زیست‌محیطی  اضافه کرد که بخشی از مشکلات طراحی و مدیریت شهری در بندرعباس است.


 توریست و توریسم پروری خواسته‌ی فراموش شده

سال‌هاست که در ایام تعطیلات به‌خصوص در نیمه دوم سال توریست‌های زیادی که عمدتاً هم ایرانی هستند به جنوب کشور می‌آیند که مقصد بیشتر آن‌ها بندرعباس،  قشم و کیش است.

بزرگ‌ترین چالش مسافران و توریست‌های بندرعباس: اسکان، پارکینگ، کمپ مسافران و سرویس‌های بهداشتی عمومی است که پس از نزدیک به دو دهه هنوز مشکلات رفع نشده است. هتل داری و صنعت آن همچنان در بندرعباس با کمبودهایی مواجه است، همچنین بعد سال‌ها هنوز معضلات گردشگری شهرستان هایی چون قشم حل‌نشده و حتی فضای خدماتی چون بیمارستان مناسب ندارند. حتی در روزهای شلوغ سال، مشکلات شناورها وصف‌های طولانی و کلافگی و سردرگمی مسافران به چشم می‌خورد، در کنار همه این مسائل و مشکلات چگونه می‌توان توریست‌ها را بافرهنگ بومی و هنرهای فولکلور آشنا کرد؟ صرفاً با نقش حنا زدن و یا فروش ماهی و میگو به توریست‌ها؟ این‌یک بعد ماجراست. بی‌شک شهر خلاق باید به تواند فرهنگ‌های متنوع و ایده‌های گوناگون را به اجرا بگذارد تا شانس خود را برای مطرح‌شدن، توسعه یافتن بالا ببرد و از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایش به‌خوبی استفاده ‌کند.


 فرهنگ بومی و اصفهان پیشتاز

فرهنگ بومی مسئله‌ای که در طراحی  شهری و یا اماکن تفریحی بندرعباس اصلاً به چشم نمی‌خورد  یا آنچنان جذاب و مخاطب پسند نیست. حتی در این شهر بافت‌های سنتی و تاریخی  نیز به مرور زمان  تخریب شده است.

در هرمزگان خانه‌های بوم گردی بسیاری در بندرکنگ، بندرلنگه، قشم و جزیره هرمز و سایر شهرهای استان و جود دارد. خانه‌هایی که با فروش صنایع‌دستی استان، معرفی آداب‌ورسوم و پخت غذاهای متنوع محلی هر گردشگری را ترغیب می‌کنند تا دوباره سری به این اقامتگاه‌ها بزند.

اما اقامت گاه‌های بوم گردی در استان هرمزگان و یا در بندرعباس هنوز در ابتدای راه است. حتی نسبت به استان‌های دیگر کشور عملکرد ضعیف‌تری نیز دارند. مشکلات درزمینه ی  بوم گردی بیشتر در مسئله بهداشت و نماهای ظاهری است. هماهنگی مناسبی بین دستگاه‌های مربوطه دیده نمی‌شود. برخی از صاحبان اقامتگاه‌ها هنوز در پی گرفتن مجوزها و پروانه کسب‌هایی هستند که در استان‌های هم‌جوار به‌راحتی دریافت می‌شود. حال بندرعباس چگونه می‌تواند با شهرهای دیگر دنیا رقابت بکند؟


به نقل از سایت رسمی یونسکو، شهر سانتافه در ایالت نیومکزیکو توانست درزمینهٔ هنرهای بومی و فرهنگی به لیست شهرهای خلاق دنیا بپیوند. ازجمله اقدامات  شهرداری این شهر ایجاد 230 گالری در شهر  و برپایی  هم‌زمان سه نمایشگاه بزرگ فرهنگی هنری سالانه در سطح بین‌المللی در شهر  است. درواقع سیستم مدیریت شهری این شهر مبحث دانش فرهنگی و هنری را جز 10 شغل برتر شهرشان تبدیل کرده اند که امروزه بیشترین نویسنده و شاعر و پیشرو فرهنگی در این شهر زندگی می‌کنند و در دو سال متوالی رتبه نخست در کشورشان را دریافت کرده اند. در کنار این عوامل، 1.2 میلیارد یورو به اقتصاد شهرشان نیز کمک کرده‌اند، همه و همه از طریق مدیریت دقیق و ظریف شهرداری سانتافه صورت گرفته است.

تصویری از نمایشگاهی در شهر سانتافه

یا بارسلونا با پویایی بسیار گسترده درزمینه ی ادبیات و با تمرکز بر روی نمایشگاه و پژوهشکده‌های ادبیات، به یکی از پایگاه‌های ادبی منطقه تبدیل‌شده است. تخصیص سالانه 130 هزار یورو تنها به بخش ادبیات، کمک شایانی به بخش فرهنگ ئ ادبیات این شهر کرده است. یونسکو این را  مدیون خلاقیت بالای شهرداری و مدیریت شهری بارسلونا می‌داند.

در لیست شهرهای خلاق درزمینه ی  هنرهای بومی و فرهنگی یونسکو، نام اصفهان نیز به چشم می‌خورد. این شهر زیبای ایرانی با ثبت 167 رشته تخصصی درزمینه ی  هنرهای دستی و ایجاد 9000 کارگاه فعال صنایع‌دستی، یکی از شهرهای شناخته‌شده درزمینه ی هنرها و صنایع‌دستی در دنیا است. اصفهان توانسته با مشارکت 26 کشور دنیا و برپایی سالانه چندین نمایشگاه بین‌المللی به  استانداردهای یونسکو برسد. درواقع اصفهان عملکرد قابل‌قبول‌تری نسبت به رشت دارد. این شهر مشهور ایرانی با رشد اشتغال و حفظ سنت ها از طریق هنرهای دستی توانسته است از سال 2014 نام خود را در لیست شهرهای خلاق در زمینه فرهنگی و هنرهای بومی حفظ نماید . همچنین اصفهان با برنامه نوآروانه در زمینه کارآفرینی در این حوزه، بسیار مورد توجه یونسکو قرار گرفته است .

تصویری از اصفهان در سایت یونسکو


 با موسیقی به شهر جان و نان دهید

اما یکی از زمینه‌های بسیار مهم در شبکه شهرهای خلاق موسیقی است. استفاده از موسیقی و رنگ در شهرهای خلاق به‌وفور دیده می‌شود. برای مثال خیلی از شهرهای دنیا تکدی گری را به‌طور کل ممنوع و جرم اعلام کرده‌اند. آن‌ها مجبورند با انجام کارهای هنری کوچک و سرگرمی‌های ساده فضای شهر را پرنشاط کنند. شهرداری‌های شهرهای خلاق، موسیقی خیابانی را در جای‌جای شهرهای خود جاری کرده‌اند.


به نقل از یونسکو، کینگ استون، پایتخت جامائیکا توانست خود را به لیست شهرهای خلاق اضافه کند. درواقع شهرداری این شهر با استفاده از شهرت باب مارلی، نوازنده شهیر جامائیکایی که زادگاهش در کینگ استون بود، خود را به یک پایگاه بین‌المللی موسیقی آفریقایی تبدیل کرد.

کینگ استون، پایتخت جاماییکا- مدرسه موسیقی

درواقع در مدیریت شهری کینگ استون از موسیقی به‌عنوان محرک اصلی شهر استفاده‌شده است، آن‌ها توانستند با تشویق جوانان بیکار به موسیقی و ساخت انواع استودیو ضبط موسیقی و با برپایی ده‌ها نمایشگاه و فستیوال سالانه، برای بیش از 43000 نفر در سال 2015 شغل پایدار ایجاد کنند.

 اما بندرعباس هنوز با کارتن‌خواب‌ها و معتادین مهاجر، کودکان کار و متکدیان بسیاری دست‌به‌گریبان است. تنها دو مرکز شبانه‌روزی جهت حمایت از کودکان با ظرفیت 10 نفر در استان فعال هستند و  این در حالی است که صدها کودک کار در سطح شهر بندرعباس مشغول به کارهای طاقت‌فرسا و تکدی گری هستند.


هفت خان یونسکو


برای پیوستن به شهر شبکه شهر خلاق، شهرداری ابتدا باید به سایت یونسکو رفته و فرمی را پر کنند و یک سری اطلاعات دقیق و شفاف به همراه چندین گزارش عملکرد و نمودارهای تأثیر آن بر اقتصاد شهر به یونسکو ارائه دهند، که  به دلیل بازررسی ها و گزارش گیری های پی در پی، بسیار مراحل و فرآیند پیچیده وزمان بری دارد .اما اینجا سؤال‌هایی در مورد شهر خلاق شدن بندرعباس مطرح می‌شود، آیا صرفاً پر کردن فرم و ارائه یک گزارش به یونسکو کافی است؟


با فرض بر اینکه فرمی هنوز برای یونسکو ارسال نشده باشد شهرداری بندرعباس بایستی ابتدا زمینه مورد نظر خود را برای پیوستن به شهر خلاق انتخاب کند که در سخنرانی های اخیر شهرداری، زمینه فرهنگ  و هنر بومی انتخاب شده است.


 آیا شهردار بندرعباس درزمینهٔ فرهنگی و بومی گام‌هایی در حد استانداردهای جهانی برداشته است؟ صرف‌نظر از ایده‌ها آیا بودجه‌ای به‌طور شفاف برای این کار در نظر گرفته‌شده است؟ منابع تأمین این بودجه برای یونسکو بسیار مهم است، زیرا خلاقیت در کسب بودجه پایدار برای توسعه و یا ایجاد زمینه مورد نظر بسیار حائز اهمیت است .

در همین سال ها شیراز  نیز به دنبال پیوستن به شبکه شهرهای خلاق در زمینه ادبیات است. این شهر یکی از شهرهای پر گردشگر و قدیمی و پر سابقه در ادبیات هنوز نتوانسته به شبکه شهرهای خلاق بپیوندد. به همین منظور ملزم به ایجاد یک زیرساخت بسیار قوی با بخش اکادمیک و دانشگاه های شهر شده است.

حال سوال دیگر این است که برای بخش آکادمیک و علمی  موضوع فرهنگ و هنرهای بومی،  پژوهشی خاصی در بندرعباس صورت گرفته است؟  تعاملات با کدام‌یک از نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است؟  انگیزه‌های اصلی شهردار از تصمیم برای فرستادن تقاضای عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو چیست؟

سه پروژه اصلی که شهرداری بندرعباس درزمینه ی  فرهنگی هنری و هنرهای بومی در سطح جهانی برگزار کرده است کدام است؟ فضاها و مراکز به رسمیت شناخته‌شده برای خلق، آفرینش و توزیع فعالیت‌ها، محصولات و یا خدمات مربوط به حوزه موردنظر شهرداری بندرعباس برای شهر خلاق شدن دقیقاً کجاست؟شهرداری به چه روشی می‌خواهد از طریق خلاقیت درزمینه ی  فرهنگی و بومی، به کسب‌وکار، اقتصاد بندرعباس جان و نان دهد؟  برای مثال رشت از طریق کسب و کارهای مربوط به غذا توانسته به مدارس آشپزی و رستوران های بومی کمک شایانی بکند .

 به نظر می رسد شهرداری بندرعباس باید ابتدا زیر ساخت های این زمینه را به طور جدی پیاده سازی کند از برپایی فستیوال های جهانی گرفته تا ایجاد مراکز آموزش و توسعه مربوط به هنر و فرهنگ سپس به فکر پیوستن به شبکه شهرهای خلاق باشد .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها