صبح ساحل ناگفته‌هایی از تخلفات انجام شده درشهرداری تازیان منتشر کرد؛

بدنبال احقاق حقوق مردم تازیان هستیماشاره:چندی پیش «آبروشن» مسوول سابق واحد درآمد ونوسازی شهرداری تازیان به همراه اعضای کنار گذاشته شورای اسلامی این شهر با حضور در دفتر تحریریه روزنامه صبح ساحل به جزییات تخلفات صورت گرفته در شهرداری و نارضایتی کارکنان حقوق بگیر شهرداری تازیان و پروژه‌های نیمه تمام شهرداری این شهر پرداختند که در ادامه می آید:
وی گفت :درسال 1392 با ارتقای دهستان تازیان به شهر، این شهر تازه تاسیس صاحب شهرداری شد.


شورای شهر به ریاست آقای پرمایه، آقای(م.الف) را به سمت شهردار انتخاب کرد. فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری از سال 93 با نظارت شورای شهر آغاز شد. متاسفانه شهردار درکنار یک مدیرمالی کم تجربه نمی توانستند امور شهرداری را آنگونه که انتظار می رفت انجام دهند.


هرگاه ناظری یا مسوولی از مرکز استان مامور بررسی فعالیت‌های شهرداری می شد، به شکل اداری و حتی عمرانی ایراد بسیاری می گرفتند.


در آبان سال 94 با پیشنهاد آقای پرمایه، رییس شورای شهر، بنده(آبروشن) به عنوان مسوول درآمد و نوسازی شهرداری معرفی شدم.


درهمین زمان آقای (ج.ش) جانشین شهردار شد. مسوول سابق درآمد ونوسازی شهرداری تازیان در ادامه به صبح ساحل می گوید: سال های درخشان شهرداری تازیان طی سال های 94 و 95 رقم خورد. شهر به خوبی رشد کرد. پروژه های عمرانی وخدماتی بسیاری اجرا شد. سیستم اداری به سمت مکانیزه پیش رفت و نیروهای زیادی به استخدام شهرداری درآمدند. هدف ما شکل دادن به شهرداری بود درسال 96 با انتخاب اعضای جدید شورای شهر، آقایان خلیلی به عنوان رییس رای آورد.


بررسی اسناد مالی و گم شدن 18میلیارد ریال


وی ادامه می دهد: آقایان خلیلی و پرمایه (به عنوان عضو هیات رییسه و خزانه دار) تقاضای بررسی اسناد مالی شهرداری کردند. اسناد مالی از دوره نخستین شهردار تا پایان سال 96 بررسی و اعلام کردم. در بررسی ها مشخص شد از سال ( 93 تا 96) مبلغ 18 میلیارد ریال اختلاف حساب وجود دارد. بررسی ها نشان می داد، یک میلیارد و 80 میلیون تومان درزمان نخستین شهردار و حدود 700 ، 800 میلیون تومان نیز در زمان 6 ماهه سرپرستی آقای(م.ش) گم شده است.


این مسوول سابق در شهرداری تازیان تصریح کرد: این تخلفات به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و تخلفات اداری اطلاع داده شد. بدنبال این موضوع ، قرار داد من درتاریخ 20 فروردین 97 از سوی شهرداری لغو شد و آقای پرمایه را کاملا غیرقانونی از شورا کنار گذاشتند.


وی با استناد به مواد قانونی گفت: اگر اعضای شورای شهر قصد برکناری عضوی را داشته باشند به هر دلیل، بایددر شورای حل اختلاف استان، موضوع بررسی، تصمیم گیری و سپس به شورای مرکزی وزارت کشور ارسال می شود که بدون انجام این مراحل، اقدام به حذف آقای پرمایه کردند.


پیگیری اعضاء برای احقاق حق قانونی خود


ما هم برای دفاع از حق قانونی خود، نامه ای به دیوان عدالت اداری ارسال کردیم و دیوان نیز رای بر عضویت آقای پرمایه داد. نکته جالب این ماجرا اینکه، آقای پرمایه با یک نامه مدیر کل دفتر امور شهری استانداری از شورا کنار گذاشته شد، که در هیچ جا سابقه ندارد.


وی با یادآوری روند حذف یک عضو شورا افزود: اگر اعضا به هر دلیلی خواستار کنار گذاشتن عضوی شدند باید موضوع به فرمانداری و دفتر امور شهری استانداری اطلاع داده شود و سپس به دبیرخانه شورای حل اختلاف استان ارسال شود. اگر رای به برکناری این عضو خاطی شود، و در زمان مقرر، این عضو به رای اعتراض نکرد، رای اجرایی خواهدشد.اما اگر مورد اعتراض عضو خاطی قرار گرفت، باید موضوع به شورای مرکزی وزارت کشور ارسال شود. اگر شورا تایید کرد، این عضو از شورا کنار گذاشته می شود که متاسفانه درحذف آقای پرمایه، هیچکدام از این مراحل طی نشده است که ما از دیوان دستور موقت بازگشت آقای پرمایه را گرفتیم.


عدم پاسخگویی استانداری و فرمانداری


در روزهایی که ما با دیوان درحال مکاتبه بودیم،جانشین پرمایه را انتخاب کردند و پس از برگزاری جلسه اقدام به انتخاب هیات رییسه کردند.
تمام تلاش اعضای شورا سرپوش گذاشتن به عملکرد شهرداران در گم شدن 18 میلیارد ریال بود. با دستور دیوان هیات رئیسه جدید معلق شد و آقای پرمایه به شورا بازگشت.


دستور دیوان عدالت اداری این بود که هیات رئیسه قبلی به ریاست آقای خلیلی به شورا برگردند تا دستور و رای قطعی دیوان صادر شود.


دراین شرایط ما به هرجایی نامه زدیم اعم از فرمانداری واستانداری کسی پاسخگوی ما نبود. نه آقای پرمایه به شورا بازگشت و نه آقای خلیلی رئیس شد. آنها نه به رای دیوان احترام گذاشتند ونه به این دو نفر حدود 2 ماه اجازه حضور در شورا را دادند. حتی با رای ونامه نمایندگی دیوان عدالت اداری در بندرعباس و فرمانداری این دونفر موفق به بازگشت به شورا نشدند و شورای شهر تازیان به مدت یک سال ونیم به حالت تعلیق درآمد.


مسوول سابق امور در آمد ونوسازی شهرداری تازیان همچنین گفت: در زمانی که شورای شهر وجود نداشته و بودجه ای برای شهردار مصوب نشده، چگونه می شود، شهرداری به مدت 8 ماه، بدون تصمیم شورا هزینه کرد داشته باشد؟


استفاده از امضاء عضو خارج  از شورای حل اختلاف

 


یکی از موارد غیرقانونی شورای فعلی اینکه، شهرداری سال 93 که ما به عملکرد آن در زمینه مالی اعتراض داریم، عضو شوراست که غیرقانونی است.
باز هم در یک حرکت غیرقانونی و بدون مصوبه شورا و بدون اینکه به آقای خلیلی ابلاغ شود، ایشان را از شورا کنار گذاشتند.حتی در شورای حل اختلاف استان به جای آقایان ذوالقدر و یا مرادی به عنوان عضو شورای حل اختلاف از آقای شریفی (نماینده مردم غرب هرمزگان) استفاده کردند، کاری غیرقانونی.
حتی آقای لاریجانی با معاون عمرانی استاندار مکاتبه کرده و عنوان نموده که آقای شریفی عضو شورای حل اختلاف استان هرمزگان نیست. نکته مهم اینکه بدون اینکه رای به شورای مرکزی وزارت کشور ارسال شود ، آقای پرمایه را کنار گذاشتند

 

  و بدون پاسخ شورای مرکزی وزارت کشور آقای«الف» را جایگزین ایشان کردند، با برگزاری جلسه شورای شهر تازیان، همین آقای «الف» شد رییس شورا! یعنی همان شورایی که یک سال ونیم معلق بود، به صورت غیرقانونی، فعالیت خود را آغاز کرد.بارها به وزارت کشور مراجعه کردیم تا توانستیم نامه وزارت کشور مبنی بر بازگشت آقای پرمایه به شورا را بگیریم.


پیگیری‌های مستمر ولی بی نتیجه


ما تمام این مراحل و موارد را به استانداری، معاون عمرانی، مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری از زمان آقای رضایی، دستوان و تا به امروز آقای صادقی، حراست استانداری از قبل و حالا، بازرسی کل استان، بازرسی استانداری، شعبه ویژه جرایم اقتصاد و ... اعلام کردیم.ما از سال 97 ، شکایت های خود را به دستگاه های ذیربط ارسال کردیم، اما همچنان سنگ اندازی می شود و کار پیش نمی رود.


باید دستگاه قضایی و فرماندار وارد عمل شوند وقتی که دیوان رای اعلام کرده چرا فرماندار به صورت کتبی، اعضای شورا آن شهر را مکلف نمی کند که شورا با ریاست آقای خلیلی تشکیل شود. نکته مهم دیگر اینکه در زمان معلق بودن شورا چگونه می شود که مُهر شورا دست اعضا باشد، طبق قانون در زمان معلق بودن شورا بایدمُهر درفرمانداری نگه داری شود. دست های پشت پرده ونفوذهایی صورت می گیرد اجازه نمی دهد که شورا تشکیل شود.


وی با بیان اینکه وضعیت شهرداری تازیان مناسب نیست. گفت: حدود (7) هفت ، کارگران شهرداری حقوقی دریافت نکرده اند و تنها 2 بار به صورت علی الحساب دریافت کرده اند. از روزی که تخلف آشکار شده و شورا معلق ، تا به امروز هیچ پروژه عمرانی اجرا نشده است.


شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز برای توسعه شهر تازیان حدود 20 میلیارد ریال به شهرداری کمک کرده که درسال های گذشته، چنین کمکی نشده است.


وی همچنین گفت: طبق نامه دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان در سال 92 و 93 در شهرداری تازیان تخلف صورت گرفته که در تاریخ 14 مردادماه 97 محرز شده است. ما بدنبال احقاق حقوق مردم هستیم و امیدواریم دستگاه ها نظارتی و قضایی با صلابت این پرونده واتفاقات شورای شهر و شهرداری تازیان را برای اعاده حقوق مردم و بیت المال پیگیری و عدالت را جاری و ساری کنند.


* صبح ساحل، آمادگی دارد مطالب دستگاه های نظارتی و قضایی وهمچنین افراد مرتبط با این تخلفات را جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی منتشر نماید.

منتشر شده: 2
حسين
۲۰ آبان ۱۳۹۸
و اگر نظر سنجي از مردم شهر تازيان صورت بگيره ب ندرت مردم از بازگشت دوباره اين اعضاو اقاي ابروشن خوشحال ميشوند و تلاش اقايان ابروشن و پرمايه و خليلي براي بازگشت جهت خدمت خالصانه و پاك ب مردم ستودنيس
حسين
۲۰ آبان ۱۳۹۸
صبح ساحل جون هركي اومد نشست تو دفتر شما داستان گفت اونم از نوع سياسي شما نبايد بدون راستي ازمايي و صحت كلام اين افراد موضوع رو خبري كنين چهار كلام صحبت و يه نامه شورا تازيان كه نشد مدرك
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها