یادداشت اختصاصی دکتر محسن کرمی برای صبح ساحل:

مدیران اخلاق مدار ضامن تقویت سرمایه اجتماعیمدیران اخلاق مدار، مدیرانی هستند که وظایف مدیریتی را در بستر اصول اخلاقی انجام می دهند به عبارت دیگر مدیر اخلاق مدار ، مدیری است که اصول اخلاقی در نگرش، تفکر، عمل و کردار او پایدار و نهادینه شده باشد. بمنظور تبیین بهتر موضوع ضرورت دارد ابتدا تعریفی از اخلاق ارائه شود. اصولا هر رفتاری که مغایر با هنجارهای جامعه، استانداردهای حاکم بر جامعه، عقل، شرع، عرف و فطرت باشد خلاف اخلاق است. به عبارتی اخلاق به مجموعه ای از بایدها و نبایدها گفته می¬شود که مبتنی بر فطرت و از بدیهیات عقل بشر است.
اصولا در کشورهایی که با حاکمیت اسلام اداره می شوند، عقل اگر کامل باشد می تواند با شرع مطابقت کند با استناد حدیث «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» یعنی آنچه عقل حکم کند، شر ع مقدس هم حکم کرده است و همچنین آنچه که عقل سلیم و کامل حکم نماید، مطابقت با فطرت هم دارد و فطرت هم اصولا اخلاق مدار است. با فطرت پاک، انسان دروغ نمی گوید، با مردم صادق است، اختلاس نمی¬کند و وامدار مردم خواهد بود و نه دولت ها، احزاب و گروه های سیاسی و صنفی. از طرفی هم در کشورهایی که با حاکمیت غیر اسلام اداره می شود، اخلاقیات مترادف است با هنجارهای جامعه، استانداردهای حاکم بر جامعه و بعضا عرف حاکم بر جامعه، بهرصورت چه در کشورهای اسلامی و چه غیر اسلامی، عمل اخلاقی عملی است که مطابق با ضوابط، قوانین و مقررات منطبق با عقل، شرع، فطرت و یا هنجارها، استانداردها و عرف جامعه تعریف شود و عمل و اقدام خلاف هر یک، یک عمل و اقدام غیراخلاقی محسوب می گردد.
یکی از مشکلات جامعه امروز ما، عدم رعایت اخلاق در عملکرد برخی از مدیران کشور است، عدم وجود شایسته گزینی در انتخابات مدیران اخلاق¬مدار در جامعه باعث شده است سرمایه اجتماعی به خطر افتد زیرا یکی از موءلفه های سرمایه اجتماعی ، اعتمادسازی است که مدیران اخلاق مدار می توانند با رفتارهای پسندیده و منطقی خود اعتماد مردم نسبت به ارکان جامعه را تقویت نمایند.
بنابراین بین عملکرد مدیران اخلاق¬مدار و سرمایه اجتماعی یک رابطه مستقیم وجود دارد بطوری که هرچه مدیران اخلاق مدار در دولت ها و ارکان نظام بیشتر باشند سرمایه اجتماعی در جامعه قویتر ظاهر خواهد شد.
امروزه سرمایه اجتماعی در جامعه کاهش یافته و یکی از دلایل آن را باید عدم وجود مدیران اخلاق مدار در دستگاه¬های اجرایی کشور دانست چرا که اعتمادسازی در سطح مردم و جامعه کم رنگ شده و بی اعتمادی جایگزین اعتماد در جامعه شده است.
در اسلام ارزش هرکار به اخلاقی بودن آن است نه به کثرت آن (نهج البلاغه) لذا اقداماتی که توسط برخی از مدیران در مجموعه دولت و دولت های گذشته انجام شده است بدلیل مغایرت با اصول اخلاق اسلام نتوانسته بین مردم کسب محبوبیت نماید و هر چه بر عمر دولت ها می گذرد اعتماد مردم نسبت به آنها کاهش می یابد. بنابراین بایستی در انتخاب مدیران و مسئولین کشور به ویژه مدیران اجرایی کشور که ارتباط مستقیم با مردم دارند دقت نموده و مدیران اخلاق مدار با ویژگی های زیر انتخاب نمود.
قانون مداری، مسئولیت پذیری، خداترسی، رازداری،  راستگویی، صداقت، امانت داری، حق مداری،  انتقادپذیری، خیرخواهی و ... از ویژگی هایی است که بایستی مدیران اخلاق مدار در رفتار خود نمایان سازند تا بتوانند در دل مردم جایگاه رفیع پیدا نموده و اعتمادسازی را در جامعه رقم بزنند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها