فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی فضای فیزیکی بخش بستری جراحی عمومی مردان و زنان در طبقه اول بیمارستان خلیج فارس بندرعباس- 25دی 1398مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی آماده سازی فضای فیزیکی بخش بستری جراحی عمومی مردان و زنان در طبقه اول بیمارستان خلیج فارس بندرعباس را در سال1398 به شماره (1/5/98) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 24/10/1398 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :
 تا ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 28/10/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 8/11/1398 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 12/11/1398
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف
آدرس :
 بندرعباس- بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان فرودگاه و تلفن 33668468-076 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام 32253443 -076
 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها