آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی منطقه ویژه - تاریخ 8/ بهمن/1398  1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس- کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - تلفن  10-33592201  (076)
3  - موضوع  مناقصه : بهره برداری تعمیر و نگهداری خطوط و پست های شبکه 20 کیلو ولت و شبکه روشنایی منطقه ویژه
4 -  شرح مختصر موضوع مناقصه:تعمیر و نگهداری و بهسازی شبکه 20 کیلو ولت منطقه به طول حدود 60 کیلو متر و تعمیر و نگهداری حدود 1000 پایه روشنایی  در کل منطقه و تعمیر و نگهداری و سرویس ترانس های هوایی و زمینی به تعداد مندرج در اسناد مناقصه 
5 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 498،930،000ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مناقصه گزار و یا  انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ،مصوب 1376)
6- قیمت اسناد و شماره حساب:
ارائه فیش واریزی به مبلغ 2000،000ریال به حساب شماره 150100004001088604023107   IR   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه حساب 4001088 ، اسناد مناقصه را دریافت نمایند .  
7- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 8/11/98 لغایت پایان وقت اداری15/11/98
8- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ28/11/98
9- مکان دریافت وتحویل اسناد:  بندر عباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ  - شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - دبیرخانه کمیسیون معاملات 
10- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات الف و ب  راس ساعت 00/11 مورخ29/11/98و بازگشایی پاکات ج راس ساعت 00/11 مورخ4/12/98در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.11- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir 

  

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها