فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان - تاریخ 26/بهمن/1398 شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. پیشنهاددهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت فایل های pdf در سامانه فوق درج نمایند. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.      
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه): 
1.واریز وجه به شماره حساب جاری 0104672500005  نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید رجایی بندرعباس به نام شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان.
2.ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
3.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.
4.ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
مهلت دریافت اسناد:
از ساعت 12 روز شنبه مورخ 26/11/1398 تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 04/12/1398.
مهلت بارگذاری پیشنهادات:
تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 15/12/1398.
محل و تاریخ گشایش پیشنهادات:
آدرس بندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی - نیروگاه بندرعباس ، ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 19/12/1398.
تذکر 1: سایر اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده است.
تذکر 2: به پیشنهادهایی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر3: پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر4:ارائه کد اقتصادی الزامی می باشد.
ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس www.tender.tpph.ir  و یا سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس 
 http://iets.mporg.ir  مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 33591700-076 داخلی 622 و 576 تماس حاصل نمایید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها