آگهی مناقصه عمومی شرکت آلومينيوم المهدي - تاریخ29/بهمن/1398شرکت آلومينيوم المهدي در نظر دارد نسبت به خرید و تحویل کابل Lapp Group مورد نیاز خود طبق مشخصات فنی مندرج در قرارداد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدین وسیله از کليه متقاضیان داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه به وب سايت المهدي به آدرسwww.almahdi.ir  مراجعه و فايل مربوطه را دانلود نمايند.
توضيحات:
- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 11/12/98 
- ضمانتنامه: تضمين شركت در مناقصه مبلغ 200.000.000 (دویست میلیون) ریال مي باشد كه مي بايست بصورت ضمانت نامه بانکي حداقل سه ماهه قابل تمديد ارائه شود. 
- محل تحویل پاکات مناقصه: بندرعباس، كيلومتر 18 جاده اسكله شهيد رجائي، بلوار صنعت، شركت آلومينيوم المهدي، دبیرخانه شرکت. تلفن: 33595021-076  دورنگار: 33595550-076
- کلیه پاکات مناقصه می بایست بصورت دربسته، ممهور و موضوع مناقصه روی پاکت ذکر گردد. ضمناً ارسال اسناد فني مناقصه بصورت مهر و امضاء شده از سوي شركت كنندگان الزامي است.
- مضافاً اينكه به پيشنهادهاي مشروط، مخدوش، فاقد امضاء و پيشنهادهايي كه بعد از مدت مقرر در آگهي واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها