فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) - تاریخ 10/اسفند/1398فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  انواع خدمات مورد نیازجهت پوشش بیمه ای ، بیمه مکمل گروهی کارکنان ، بیمه عمر و حوادث گروهی ، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان...
نوبت دوم
شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)
شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای انواع خدمات مورد نیاز جهت پوشش بیمه ای به شماره 2098092297000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 08/12/98 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت18:00 روز سه شنبه  تاریخ 13/12/98
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 18:00 روز دوشنبه تاریخ 26/12/98 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز سه شنبه تاریخ 27/12/98
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس : 37 کیلومتری غرب بندرعباس ، شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ، ساختمان منطقه ویژه اقتصادی ، دبیرخانه کمیسیون معاملات ، تلفن : 07632571045 داخلی 5792

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها