آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان - تاریخ 11/اسفند/1398سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در نظر داردانجام امور مربوط به حراست و حفاظت فیزیکی از اماکن وتاسیسات سازمان واقع در ستاد وشهرستان های تابعه را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.
 لذا از شرکت های متقاضی واجد الشرایط دارای مجوز از نیروی انتظامی و تائید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید  جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره 2098003757000017 پس از درج آگهی نوبت دوم  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/600 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به حساب شماره 4062042007685695(شماره شبا 530100004062042007685695 IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز سپرده سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها