فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به اتاق عمل بیمارستان خلیج فارس بندرعباس سال 1398 ( نوبت دوم) - تاریخ 14/اسفند/1398مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید ، حمل و تحویل هواسازها ، تابلوهای برق و اگزوزفن های مربوط به اتاق عمل بیمارستان خلیج فارس بندرعباس را در سال1398 به شماره (2/7/98) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 13/12/1398 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14:30 روز پنج شنبه تاریخ 15/12/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یک شنبه تاریخ 25/12/1398 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 26/12/1398
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف
آدرس : بندرعباس - بلوار امام خمینی- نرسیده به میدان فرودگاه و تلفن 33668468-076 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس :41934-021 
دفتر ثبت نام 32253443 -076
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها