آگهی مزایده شرکت نگین ترابران خلیج فارس (سهامی خاص) - تاریخ 19/اسفند/1398شرکت نگین ترابران خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه اتومبیل ملکی خود با مشخصات ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
1- اتومبیل وانت کاپرا دوکابین 2400cc مدل 1393 برنگ سفید روغنی  
2- اتومبیل وانت  مزدا تک کابین بی2000 آی مدل 1388 برنگ  آبی نفتی متالیک
لذا کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که در این زمینه تمایل دارند می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت پنح /5 روزکاری برای بازدید از خودروهای فوق که در محوطه شهرک حمل ونقل بندرعباس وابسته به این شرکت نگهداری میگردد وهمچنین دریافت اسناد وشرایط مزایده به امور قراردادها مراجعه نمایند.
آدرس : بندرعباس - جاده بندرخمیر ، بعد از مسجد ابوالفضل (ع) ورودی یک شهرک حمل ونقل بندرعباس
تذکر : شرکت نگین ترابران خلیج فارس در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است وشرکت کنندگان با علم به این موضوع وسلب حق هرگونه اعتراضی ازخود می توانند در مزایده فوق شرکت نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها