آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا از روز اعلام رسمی تاکنون۲ اسفند ۵ نفر مبتلا ۲ نفر فوتی
۳ اسفند ۱۰ نفر مبتلا ۱ نفر فوتی
۴ اسفند ۱۵ نفر مبتلا ۳ نفر فوتی
۵ اسفند ۱۸ نفر مبتلا ۴ نفر فوتی
۶ اسفند ۳۴ نفر مبتلا ۳ نفر فوتی
۷ اسفند ۴۴ نفر مبتلا ۴ نفر فوتی
۸ اسفند ۱۰۶ نفر مبتلا ۷ نفر فوتی
۹ اسفند ۱۴۳ نفر مبتلا ۸ نفر فوتی
۱۰ اسفند ۲۰۵ نفر مبتلا ۹ نفر فوتی
۱۱ اسفند ۳۸۵ نفر مبتلا ۱۱ نفر فوتی
۱۲ اسفند ۵۲۳ نفر مبتلا ۱۲ نفر فوتی
۱۳ اسفند ۸۳۵ نفر مبتلا ۱۱ نفر فوتی
۱۴ اسفند ۵۸۶ نفر مبتلا ۱۵ نفر فوتی
۱۵ اسفند ۱۲۳۴ نفر مبتلا ۱۵ نفر فوتی
۱۶ اسفند ۱۲۲۴ نفر مبتلا ۱۷ نفر فوتی
۱۷ اسفند ۱۰۷۶ نفر مبتلا ۲۱ نفر فوتی
۱۸ اسفند ۷۴۳ نفر مبتلا ۴۹ نفر فوتی
۱۹ اسفند ۵۹۳ نفر مبتلا ۴۳ نفر فوتی
۲۰ اسفند ۸۸۱ نفر مبتلا ۵۴ نفر فوتی
۲۱ اسفند ۹۵۸ نفر مبتلا ۶۳ نفر فوتی
۲۲ اسفند ۱۰۷۵ نفر مبتلا ۷۵ نفر فوتی
۲۳ اسفند ۱۲۸۹ نفر مبتلا ۸۵ نفر فوتی
۲۴ اسفند ۱۳۶۵ نفر مبتلا ۹۷ نفر فوتی
۲۵ اسفند ۱۲۰۹ نفر مبتلا ۱۱۳ نفر فوتی
۲۶ اسفند ۱۰۵۳ نفر مبتلا ۱۲۹ نفر فوتی
۲۷ اسفند ۱۱۷۸ نفر مبتلا ۱۲۵ نفر فوتی
۲۸ اسفند ۱۱۹۲ نفر مبتلا ۱۴۷ نفر فوتی
۲۹ اسفند ۱۰۴۶ نفر مبتلا ۱۴۹ نفر فوتی
سال ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۲۳۷ نفر مبتلا ۱۴۹ نفر فوتی
۲ فروردین ۹۶۶ نفر مبتلا ۱۲۳ نفر فوتی
۳ فروردین ۱۰۲۸ نفر مبتلا ۱۲۹ نفر فوتی
۴ فروردین ۱۴۱۱ نفر مبتلا ۱۲۷ نفر فوتی
۵ فروردین ۱۷۶۲ نفر مبتلا ۱۲۲ نفر فوتی
۶ فروردین ۲۲۰۶ نفر مبتلا ۱۴۳ نفر فوتی
۷ فروردین ۲۳۸۹ نفر مبتلا ۱۵۷ نفر فوتی
۸ فروردین ۲۹۲۶ نفر مبتلا ۱۴۴ نفر فوتی
۹ فروردین ۳۰۷۶ نفر مبتلا ۱۳۹ نفر فوتی
۱۰فروردین ۲۹۰۱ نفر مبتلا ۱۲۳ نفر فوتی
۱۱ فروردین ۳۱۸۶ نفر مبتلا ۱۱۷ نفر فوتی
جمعا تا اینجا:
تعداد ۴۱۴۹۵ نفر مبتلا
تعداد ۲۷۵۷ نفر فوتی
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها