اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم تاریخ /17/تیرماه /1399اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه با ارزیابی توان انجام کار بشرح ذیل به شماره 2099003548000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 15/04/1399می باشد .
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه مورخ 15/04/1399 تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 19/04/1399
- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به همراه سایر اسناد تا ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 29/04/1399 می باشد . ( اصل برگه تضمین حتما به صورت فیزیکی تحویل گردد .)
- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است .
- زمان بازگشایی پاکت ها : روز دوشنبه مورخ 30/04/1399 در ساعت 13:00 می باشد .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه:
- آدرس : بندرعباس - گلشهر جنوبی ، اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان -
تلفن : 33613064-076 واحد حسابداری تماس حاصل نمائید.
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
آدرس دفتر ثبت نام : نام متصدی : آقای امیرمختار جوکار-بندرعباس-بلوار امام خمینی-خیابان اتوبوسرانی-ساختمان علی-طبقه اول شرکت مهندسی یاس ارغوانی

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها