شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ /23/تیرماه /1399شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، نسبت به «سنگ چینی و احداث دیوار حفاظتی در خطوط ناحیه مرکز» اقدام نماید.
لذا از متقاضيان شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 500,000 ريال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شركت سهامی برق منطقه اي هرمزگان  از تاريخ 24/04/99 لغايت 26/04/99 اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
می گردد، لازم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند. شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4-33331700-076 داخلي 2099 و در خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند. ثبت شماره تلفن، فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد. ضمنا" تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت تحویل گردد.
توضيحات:
1ـ الزامات:
1-1ـ دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه و نیرو
1-2ـ بازدید حضوری از محل پروژه و امضای صورتجلسه بازدید با هماهنگی نماینده کارفرما
2- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 421.495.673 ریال، به صورت تضمین معتبر بانكي(مخصوص طرحهای عمرانی) و يا واريز نقدي
3- پرداختهای قرارداد از محل اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 1401 می باشد.
4ـ مدت انجام پروژه: 5 ماه شمسی
5ـ دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سئوالات فنی خود با تلفن 09212196138 (آقای مهندس قریشی) تماس حاصل فرمایند.
6ـ حداكثر مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه اينشركت تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 07/05/99 و زمان بازگشایی پاكات راس ساعت 10 صبح همان روز در دفتر امور تدارکات و قراردادهاي اين شركت می باشد.
7ـ به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقا ترتيب اثرداده نخواهد شد.
8ـ آگهی ما در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها