گروه صنایع شهید قربانی / صنایع دریایی شهید درویشی آگهی مزایده عمومی تاریخ /24/تیرماه /1399گروه صنایع شهید قربانی / صنایع دریایی شهید درویشی در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات خود به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد واجد شرایط حقیقی و حقوقی اقدام نماید . لذا از آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید ضایعات مذکور دارند دعوت می شود جهت خرید اسناد مزایده به آدرس 37 کیلومتری غرب بندرعباس - جنب کشتی سازی خلیج فارس - گروه صنایع شهید قربانی - صنایع دریایی شهید درویشی - معاونت بازرگانی مراجعه نمایند.
مهلت بازدید ، فروش و نحوه دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 24/04/1399 تا 30/04/1399 غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح
تا 14 از طریق مراجعه حضوری به واحد بازرگانی صنایع دریایی شهید درویشی - تلفن :32571517-076 نمابر :32571252 -076
محل بازدید : 37 کیلومتری غرب بندرعباس جنب کشتی سازی خلیج فارس - گروه صنایع شهید قربانی -صنایع دریایی شهید درویشی
( بازدید از موضوع مزایده منوط به خرید اسناد مزایده می باشد.)
مبلغ فروش اسناد مزایده : مبلغ2.000.000 ريال از طریق واریز به حساب جاری 38/398082636 بانک سپه شعبه مرکزی بندرعباس بنام گروه صنایع شهید قربانی - صنایع دریایی شهید درویشی شماره شبا : IR160150000000039808263638 
مهلت عودت و تحویل پیشنهادات : از زمان دریافت اسناد تا ساعت 14:00 روز پنجشنبه 09/05/1399
تاریخ بازگشایی پاکات و تعیین برنده مزایده : روز یکشنبه 12/05/1399 ساعت 10:00 صبح
مدارک شناسایی : کلیه شرکت کنندگان در مزایده ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) هنگام بازدید از موضوع مزایده بایستی مدارک شناسایی معتبر همراه داشته باشند ، در غیر اینصورت امکان تردد و بازدید از موضوع مزایده میسر نمی باشد .
تفکیک و واگذاری : دستگاه مزایده گزار در تفکیک و واگذاری کل یا بخشی از موضوع مزایده به پیشنهاددهندگان مختار
می باشد.
پرداخت هزینه کارشناسی و هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها