شهرداری رویدر آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) تاریخ /26/تیرماه /1399شهرداری رویدر  در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکاران واجد شرایط،دارای صلاحیت و رتبه بندی واگذار نماید.بدینوسیله از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 31/04/1399 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و به منظور بازدید از محل پروژه به واحد فنی شهرداری رویدر مراجعه نمایند.آخرین مهلت بارگزاری اسناد،مدارک و پیشنهادات تا پایان وقت اداری تاریخ 12/05/1399 می‌باشد.لازم به ذکر است :
1- میزان سپرده شرکت در مناقصه باید به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی به شماره شبا IR930170000003100000851006 و یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل 3ماه اعتبار باشد.
2- پیشنهاد دهندگان می‌بایست تا پایان وقت اداری تاریخ 12/05/1399 پیشنهادات خود را که از حیث مبلغ مشخص،معین و بدون ابهام بوده در سامانه بارگزاری نمایند.همچنین اصل پاکت الف حاوی تضمین بانکی را در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری رویدر نمایند.
3- پیشنهادهای رسیده راس ساعت 10:00 روز دوشنبه 13/05/1399 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری رویدر تشکیل می‌گردد بازگشایی و قرائت خواهد شد.
حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان با شماره 07633242115 تماس حاصل نمایند.
آدرس: رویدر-بلوار ورزش-شهرداری رویدر-تلفن 33242115 و نمابر 33242114

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها