فرمانده پشتیبانی منطقه دوم دریایی ارتش ولایت جاسک مزایده تاریخ /16/مردادماه /1399فرمانده پشتیبانی منطقه دوم دریایی ارتش ولایت جاسک در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت  اسناد مزایده و بازدید با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/500/1 ريال در وجه حساب شماره 5151795418004 عواید بوفه و باشگاه منطقه دوم دریایی ولایت بانک سپه شعبه جاسک از تاریخ 19/5/99 الی 21/5/99 از ساعت
8 صبح الغایت 12 به آدرس جاسک منطقه دوم دریایی ولایت درب ورودی مراجعه نمایند.
1- روغن سوخته بهمراه بشکه 200 لیتری            80 بشکه
2- ضایعات آهن
شرایط شرکت در مزایده :
الف) مزایده در تاریخ 22/5/99 ساعت 8 صبح روز چهارشنبه در هتل دریا منطقه دوم دریایی ولایت جاسک برگزار و شرکت کنندگان می بایست در محل حضور داشته باشند.
ب) مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از متقاضیان معادل 10 درصد قیمت پیشنهادی می باشد .
ج) شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف تعیین شده از سوی نداجا می باشد .
چ) هزینه های مربوط به آگهی و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد .
د) منطقه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها به هر عنوان که صلاح بداند مختار است .
ز) بهای پیشنهادی بایستی از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت در بسته تحویل شود.
ی) سپرده برنده دوم تا پایان مراحل فروش، نزد دارایی منطقه دوم دریایی ولایت باقی می ماند.
ن) تلفن جهت هماهنگی : 09179747217 و 07642524036

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها