به موجب پرونده اجرایی 981048 آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /16/مردادماه/1399به موجب پرونده اجرایی 981048 در خصوص دعوی شهره شهریاری بطرفیت حسین جمالی که محکوم به فروش خودرو گردیده است که در این راستا خودروی منظور به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
شماره انتظامی : 275د75 سریال : ایران 84 نوع پلاک : شخصی نوع : سواری سیستم : پژو 206 مدل : 1389 رنگ : سفید
تعداد سلیندر : 4 نوع سوخت : بنزین تعداد محور : 2تعداد چرخ :4
شماره موتور : 14189007765 وضعیت موتور: موتور فابریک ومطابق با اسناد می باشد
وضعیت شاسی : مطابق اسناد وفابریک می باشد
قابلیت بازسازی وشماره گذاری پلاک وجود دارد
وضعیت اتاق وبدنه : از قسمتهای مختلف لچکی گلگیر ودرب عقب راست ودرب جلو چپ دارای خسارت می باشد.
وضعیت داخلی اتاق : سالم تجهیزات داخلی اتاق : سالم وضعیت لاستیک ها :50 % وضعیت سیستم برقی : سالم وضعیت گیربکس : سالم در حدمدل وکارکرد وضعیت دیفرانسیل :سالم
درصد استهلاک خودرو : بیست درصد (20 %)
مبلغ خلافی 000/100/3
هزینه پارکینگ از مورخه 10/3/99 مبلغ 000/100 ریال برای دو روز - روزانه 000/5 ریال تا زمان ترخیص اضافه می شود.
 ارزش روز خودرو با مدل مشابه : 000/000/550
توضیحات : از خودرو در پارکینگ یاسر بازدید به عمل آمده وخودرو سالم می باشد
قیمت پایه براساس وضعیت خودرو بازدید شده به ریال : قیمت پایه با توجه به شرایط فوق وکسر هزینه های جانبی ، هزینه پارکینگ وخلافی خودرو به مبلغ 000/800/546 پانصد وچهل وشش میلیون وهشتصد هزار ریال می باشد
1- فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10/. مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز یکشنبه مورخ 2/6/99ساعت 12 مورخ  در محل دفتر شعبه اول اجرای  احکام مدنی  دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی  بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به شعبه اول  اجرای احکام مدنی  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها